Package udisks

Storage Management Service

http://www.freedesktop.org/wiki/Software/udisks

udisks provides a daemon, D-Bus API and command line tools
for managing disks and storage devices.

Version: 1.0.5

General Commands

devkit-disks alias for udisks
udisks udisks command line tool
udisks-tcp-bridge udisks TCP/IP bridge

Miscellanea

udisks Storage Management

System Administration

udisks-daemon udisks Daemon