Package udisks

Storage Management Service

http://www.freedesktop.org/wiki/Software/udisks

udisks provides a daemon, D-Bus API and command line tools
for managing disks and storage devices.

General Commands
Command Description
devkit-disks alias for udisks
udisks udisks command line tool
udisks-tcp-bridge udisks TCP/IP bridge
Miscellanea
Name Description
udisks Storage Management
System Administration
Command Description
udisks-daemon udisks Daemon