Package qwt5-qt5-devel

Development files for qwt5-qt5

https://github.com/gbm19/qwt5-qt5

The qwt5-qt5-devel package contains qt5 libraries and header files for
developing applications that use qwt5-qt5.

Version: 5.2.3a

Library Functions

QwtAbstractScale.qt5
QwtAbstractScaleDraw.qt5
QwtAbstractSlider.qt5
QwtAlphaColorMap.qt5
QwtAnalogClock.qt5
QwtArrayData.qt5
QwtArrowButton.qt5
QwtCPointerData.qt5
QwtClipper.qt5
QwtColorMap.qt5
QwtCompass.qt5
QwtCompassMagnetNeedle.qt5
QwtCompassRose.qt5
QwtCompassWindArrow.qt5
QwtCounter.qt5
QwtCurveFitter.qt5
QwtData.qt5
QwtDial.qt5
QwtDialNeedle.qt5
QwtDialScaleDraw.qt5
QwtDialSimpleNeedle.qt5
QwtDoubleInterval.qt5
QwtDoubleRange.qt5
QwtDynGridLayout.qt5
QwtEventPattern.qt5
QwtEventPattern_KeyPattern.qt5
QwtEventPattern_MousePattern.qt5
QwtIntervalData.qt5
QwtKnob.qt5
QwtLegend.qt5
QwtLegendItem.qt5
QwtLegendItemManager.qt5
QwtLinearColorMap.qt5
QwtLinearScaleEngine.qt5
QwtLog10ScaleEngine.qt5
QwtMagnifier.qt5
QwtMathMLTextEngine.qt5
QwtMetricsMap.qt5
QwtPainter.qt5
QwtPanner.qt5
QwtPicker.qt5
QwtPickerClickPointMachine.qt5
QwtPickerClickRectMachine.qt5
QwtPickerDragPointMachine.qt5
QwtPickerDragRectMachine.qt5
QwtPickerMachine.qt5
QwtPickerPolygonMachine.qt5
QwtPlainTextEngine.qt5
QwtPlot.qt5
QwtPlotCanvas.qt5
QwtPlotCurve.qt5
QwtPlotDict.qt5
QwtPlotGrid.qt5
QwtPlotItem.qt5
QwtPlotLayout.qt5
QwtPlotMagnifier.qt5
QwtPlotMarker.qt5
QwtPlotPanner.qt5
QwtPlotPicker.qt5
QwtPlotPrintFilter.qt5
QwtPlotRasterItem.qt5
QwtPlotRescaler.qt5
QwtPlotScaleItem.qt5
QwtPlotSpectrogram.qt5
QwtPlotSvgItem.qt5
QwtPlotZoomer.qt5
QwtPolygonFData.qt5
QwtRasterData.qt5
QwtRichTextEngine.qt5
QwtRoundScaleDraw.qt5
QwtScaleArithmetic.qt5
QwtScaleDiv.qt5
QwtScaleDraw.qt5
QwtScaleEngine.qt5
QwtScaleMap.qt5
QwtScaleTransformation.qt5
QwtScaleWidget.qt5
QwtSimpleCompassRose.qt5
QwtSlider.qt5
QwtSpline.qt5
QwtSplineCurveFitter.qt5
QwtSymbol.qt5
QwtText.qt5
QwtTextEngine.qt5
QwtTextLabel.qt5
QwtThermo.qt5
QwtWheel.qt5
controlscreenshots.qt5 Dials, Compasses, Knobs, Wheels, Sliders, Thermos
curvescreenshots.qt5 Curve Plots
deprecated.qt5
histogramscreenshots.qt5 Histogram
qwtinstall.qt5
qwtlicense.qt5
scatterscreenshots.qt5 Scatter Plot
spectrogramscreenshots.qt5