Package nbdkit-vddk-plugin

VMware VDDK plugin for nbdkit

https://gitlab.com/nbdkit/nbdkit

This package is a plugin for nbdkit which connects to
VMware VDDK for accessing VMware disks and servers.

Version: 1.37.9

General Commands

nbdkit-vddk-plugin nbdkit VMware VDDK plugin