Package nbdkit-vddk-plugin

VMware VDDK plugin for nbdkit

https://github.com/libguestfs/nbdkit

This package is a plugin for nbdkit which connects to
VMware VDDK for accessing VMware disks and servers.

General Commands
Command Description
nbdkit-vddk-plugin nbdkit VMware VDDK plugin