Package libtelnet-devel

Header files for libtelnet

http://github.com/seanmiddleditch/libtelnet

Header files for developing applications making use of libtelnet.

Version: 0.23

General Commands

telnet-chatd simplistic TELNET chat server
telnet-client simplistic TELNET client
telnet-proxy create a TELNET debugging proxy

Library Functions

libtelnet.h libtelnet — TELNET protocol handling library
telnet_environ_t telnet_environ_t
telnet_event_t telnet_event_t
telnet_event_t_compress_t telnet_event_t::compress_t
telnet_event_t_data_t telnet_event_t::data_t
telnet_event_t_environ_t telnet_event_t::environ_t
telnet_event_t_error_t telnet_event_t::error_t
telnet_event_t_iac_t telnet_event_t::iac_t
telnet_event_t_mssp_t telnet_event_t::mssp_t
telnet_event_t_negotiate_t telnet_event_t::negotiate_t
telnet_event_t_subnegotiate_t telnet_event_t::subnegotiate_t
telnet_event_t_ttype_t telnet_event_t::ttype_t
telnet_event_t_zmp_t telnet_event_t::zmp_t
telnet_telopt_t telnet_telopt_t