Package git-daemon

Git protocol daemon

https://git-scm.com/

The git daemon for supporting git:// access to git repositories

Version: 2.41.0~rc2

See also: git, git-absorb, git-annex, git-autofixup, git-cola, git-core-doc, git-cpan-patch, git-crypt, git-cvs, git-email, git-extras, git-fame, git-filter-repo, git-ftp, git-gui, git-instaweb, git-lfs, git-merge-changelog, git-octopus, git-p4, git-publish, git-remote-gcrypt, git-remote-hg, git-review, git-revise, git-secret, git-secrets, git-subrepo, git-subtree, git-svn, git-tools, git-xcleaner.

General Commands

git-daemon A really simple server for Git repositories