Package eiskaltdcpp-xmlrpc

CLI xmlrpc

https://github.com/eiskaltdcpp/eiskaltdcpp

Subpackage with CLI xmlrpc for eiskaltdcpp.

Version: 2.4.2

See also: eiskaltdcpp, eiskaltdcpp-gtk, eiskaltdcpp-qt.

General Commands

eiskaltdcpp-cli-xmlrpc simple command line interface for EiskaltDC++ Daemon written on perl