Package efivar-devel

Development headers for libefivar

https://github.com/rhboot/efivar

development headers required to use libefivar.

Version: 38

See also: efivar.

Library Functions

efi_append_variable alias for efi_get_variable
efi_del_variable alias for efi_get_variable
efi_get_next_variable_name alias for efi_get_variable
efi_get_variable manipulate UEFI variables
efi_get_variable_attributes alias for efi_get_variable
efi_get_variable_size alias for efi_get_variable
efi_guid_to_id_guid alias for efi_get_variable
efi_guid_to_name alias for efi_get_variable
efi_guid_to_str alias for efi_get_variable
efi_guid_to_symbol alias for efi_get_variable
efi_name_to_guid alias for efi_get_variable
efi_set_variable alias for efi_get_variable
efi_str_to_guid alias for efi_get_variable
efi_symbol_to_guid alias for efi_get_variable
efi_variable_alloc alias for efi_variable_t
efi_variable_export alias for efi_variable_t
efi_variable_free alias for efi_variable_t
efi_variable_get_attributes alias for efi_variable_t
efi_variable_get_data alias for efi_variable_t
efi_variable_get_guid alias for efi_variable_t
efi_variable_get_name alias for efi_variable_t
efi_variable_import alias for efi_variable_t
efi_variable_realize alias for efi_variable_t
efi_variable_set_attributes alias for efi_variable_t
efi_variable_set_data alias for efi_variable_t
efi_variable_set_guid alias for efi_variable_t
efi_variable_set_name alias for efi_variable_t
efi_variable_t utility functions to import and export UEFI variables to files.
efi_variables_supported alias for efi_get_variable