nvme_cmd_format_pi - Man Page

Format NVM — Protection Information

Synopsis

enum nvme_cmd_format_pi {
   NVME_FORMAT_PI_DISABLE ,

   NVME_FORMAT_PI_TYPE1 ,

   NVME_FORMAT_PI_TYPE2 ,

   NVME_FORMAT_PI_TYPE3

};

Constants

NVME_FORMAT_PI_DISABLE

Protection information is not enabled.

NVME_FORMAT_PI_TYPE1

Protection information is enabled, Type 1.

NVME_FORMAT_PI_TYPE2

Protection information is enabled, Type 2.

NVME_FORMAT_PI_TYPE3

Protection information is enabled, Type 3.

Info

enum nvme_cmd_format_pi February 2024 API Manual