tssshutdown - Man Page

Runs tssshutdown

Description

tssshutdown

Runs TPM2_Shutdown

[-c

shutdown clear (default)]

[-s

shutdown state]

Info

November 2020 tssshutdown 1.6