tssshutdown man page

tssshutdown — manual page for tssshutdown v713

Description

shutdown

Runs TPM_Shutdown

-c shutdown clear (default)

-s shutdown state

Info

September 2016 tssshutdown v713 User Commands