tssshutdown - Man Page

Runs TPM2 shutdown

Description

shutdown

Runs TPM2_Shutdown

[-c

shutdown clear (default)]

[-s

shutdown state]

Info

November 2020 tssshutdown 1.6