tssprintattr - Man Page

Runs tssprintattr

Description

tssprintattr

Prints TPMA attributes as text

-ob TPMA_OBJECT

-se TPMA_SESSION

-st TPMA_STARTUP_CLEAR

-nv TPMA_NV

Info

November 2020 tssprintattr 1.6