mstmtserver - Man Page

mstflint mst mt server

Description

Usage:

mstmtserver [switches]

Switches may be

-p[ort] <port> - Listen to specify port (default is 23108).

-d[ebug]       - Print all socket traffic (for debugging only).

-h[elp]        - Print help message.

-v[ersion]     - Print version.

See Also

mstflint(1)

Info

March 2020 mstflint